Примеры текстов.

Несколько текстов для иллюстрации языка.

 

Молитва "Отче наш"("Bapa kami"):

Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah nama-Mu
datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya,
bad ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami yuga mangampuni orang
yang bersalah kepada kami;
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami dari pada yang jahat.
(Kerena Engkaulah yang empunga Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanga. Amin.)

Сура Фатиха:

 

1.Dangan menyebut nama Allah Yang Maha Perumah lagi Maha Penyayang.
2.Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam,
3.Maha Pumurah lagi Maha Penyayang,
4.Yang menguasai hari pembalasan.
5.Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engaulah kami mohon pertolongan
6.Tunjukilan kami jalan yang lurus,
7. jalan, orang-orang yang telah Engkau anugerahkan ni'mat kepada mereka; bukan mereka yang dimirkai dan bukan mereka yang sesat.

Яндекс цитирования
© muhranoff.ru 2002-2022
контент распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Страница сформирована за 0.023323059082031 сек.